top of page

Termeni și Condiții

Capitolul I – Dispoziții generale

 

1. Înțelesul unor termeni

 

1.1 Termenii folosiți în continuare, dacă nu rezultă altfel din context, au următorul înțeles:

 

  • Noi înseamnă: Cabinetul de avocat – Tudor Cristina Maria Roxana (sau „Cristina Tudor Law Office”), formă de exercitare a profesiei de avocat înființată în conformitate cu legile din România, respectiv Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și Statutul profesiei de avocat, cu sediul profesional în municipiul București, Sectorul 6, Str. Economu Cezărescu Nr. 52, Lot 1, Bl. C1, Tronson 2, c. 2902, înregistrată în Tabloul avocaților la Baroul București, având codul fiscal 40143719, email: office@cristinatudor.ro, telefon: (+40).766.706.561;

  • Dumneavoastră/Utilizatorul înseamnă: persoana fizică sau juridică ce accesează și navighează Website-ul;

  • Website-ul înseamnă: paginile de internet disponibile la adresa https://www.cristinatudor.ro/ împreună cu toate subpaginile sale;

  • Servicii înseamnă: Serviciile prezentate pe Website, specifice profesiei de avocat, pe care Noi le prestăm în baza unui contract de asistență juridică încheiat în conformitate cu dispozițiile legale;

  • Termeni și Condiții înseamnă: toate dispozițiile prezentate în continuare ce se aplică relației dintre Noi și Dumneavoastră, atunci când accesați sau utilizați Website-ul;

  • Politicile GDPR înseamnă: Politica privind modulele cookies disponibilă aici și Politica de Confidențialitate disponibilă aici.

  • Autoritatea competentă înseamnă: Baroul București cu sediul în București, Sectorul 5, Strada Dr. Dumitru Râureanu Nr. 3, având codul fiscal 4283155, pagina de internet: https://www.baroul-bucuresti.ro/.

 

2. Aplicabilitate Termeni și Condiții. Forță obligatorie

 

Acești Termeni și Condiții, împreună cu Politicile GDPR, se aplică de fiecare dată când Dumneavoastră accesați și utilizați Website-ul. Astfel, în măsura în care navigați și utilizați Website-ul, înțelegeți și acceptați că raportul dintre Dumneavoastră și Noi va fi supus acestor Termeni și Condiții și Politicilor GDPR, dispozițiile prezentate având forță juridică obligatorie. Altfel spus, accesarea și navigarea pe Website reprezintă acordul Dumnevoastră cu privire la aplicarea acestor Termeni și Condiții.

 

În măsura în care nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții sau cu Politicile GDPR, vă rugăm să nu mai utilizați Website-ul.

 

Totodată, prin accesarea și utilizarea Website-ului declarați că îndepliniți toate condițiile legale pentru emiterea acordului prevăzut mai sus și că nu există niciun alt impediment legal care să atragă neaplicarea acestor Termeni și Condiții. Noi nu ne asumăm nicio răspundere în cazul în care informațiile furnizate de Dumneavoastră nu sunt corecte.

 

În sensul dispozițiilor menționate la pct. 2.3., pentru cetățenii români, vârsta la care puteți, de principiu, emite consimțământul în mod valabil este de 18 ani. În cazul în care nu sunteți cetățean român, este necesar să verificați în legislația de naționalitate condițiile în care puteți emite un consimțământ valabil, înainte de a utiliza Website-ul.

 

Prin acceptarea Termenilor și condițiilor trebuie să aveți în vedere că între Noi și Dumneavoastră nu se încheie un contract de asistență juridică.

 

Capitolul III – Informațiile prezentate pe Website

 

Articolele de specialitate

 

Pe Website sunt prezentate unele articole de specialitate din domeniul juridic. Aceste articole au un rol pur informativ, nereprezentând asistență sau consultanță juridică pe subiectele prezentate.

Consultanța juridică este furnizată numai în baza unui contract de asistență juridică încheiat între Dumneavoastră și Noi, în conformitate cu dispozițiile legale.

Astfel, nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la modalitatea în care utilizați informațiile prezentate pe Website. Dumneavoastră înțelegeți și acceptați că Noi nu putem fi ținuți responsabili pentru eventualele prejudicii pe care le-ați putea suferi din utilizarea necorespunzătoare a informațiilor prezentate pe Website.

 

Prezentarea Serviciilor

 

Pe Website sunt prezentate o parte din Serviciile furnizate de Noi. Dacă doriți contractarea acestora, vă rugăm să ne contactați prin secțiunea de contact sau prin celelalte mijloace disponibile.

Vă rugăm să nu ne transmiteți documente și informații confidențiale cât timp nu ați încheiat un contract de asistență juridică.

 

Capitolul lll – Proprietatea intelectuală

 

Dispoziții generale

 

Întregul conținut disponibil pe Website este protejat prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuală. Este interzisă orice copiere, înregistrare, descărcare, transmitere, reproducere, distribuire și orice alte operațiuni similare a conținutului Website-ului făcute în alte condiții decât cele permise de lege și arătate în continuare.

 

Articolele de specialitate pot fi distribuite, în integralitate, numai prin funcționalitatea Website-ului, respectiv prin butonul distribuie. De asemenea, este permisă copierea adresei web la care se află articolul și distribuirea acesteia.

 

Pot fi distribuite, reproduse, copiate sau transmise anumite secțiuni sau paragrafe ale articolelor prezentate pe Website numai cu indicarea sursei și a autorului.

 

Sub nicio formă nu este permisă distribuirea, copierea, descărcarea, transmiterea, reproducerea și alte operațiuni similiare a articolelor prezentate pe Website, în integralitate sau în parte, fără indicarea sursei sau autorului. Ne rezervăm dreptul să sesizăm toate instituțiile abilitate pentru orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.

 

Toate celelalte elemente ale Website-ului, semne grafice, design, descrierea serviciilor, inclusiv Politicile GDPR și acești Termeni și Condiții, sunt protejate prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuală și nu pot fi copiate, înregistrate, descărcate, transmise, reproduse, distribuite sau supuse oricăror operațiuni similare.

 

Capitolul lV – Declinarea de răspundere

 

Dispoziții generale

 

Noi nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la modalitatea în care Dumneavoastră utilizați Website-ul. Astfel, nu garantăm niciun rezultat cu privire la utilizarea Website-ului și nu puteam fi ținuți responsabili pentru orice prejudicii pe care le-ați putea suferi din utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a Website-ului și a informațiilor prezentate pe acesta.

 

Noi nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la nefuncționalitatea Website-ului sau la imposibilitatea de accesare a acestuia. Website-ul este furnizat „așa cum este” neavând nici-o obligație cu privire asigurarea funcționalității Website-ului.

 

Astfel, înțelegeți și acceptați că nu puteți formula nicio pretenții împotriva noastră pentru orice neplăceri sau prejudicii pe care le-ați putea suferi, așa cum au fost descrise în această secțiune.

 

Capitolul V – Alte informații

 

Noi suntem o formă de organizare a profesiei de avocat, autorizată să desfășoare activitățile specifice profesiei de avocat, în conformitate cu Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și cu Statutul profesiei de avocat. Titlul profesional a fost obținut în România.

 

Noi suntem înscriși în Tabloul avocaților ținut de Autoritatea competentă – Baroul București, barou component al Uniunii Naționale a Barourilor din România.

 

Capitolul VI – Prevederi finale

 

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor înțelegeți și acceptați ca legea aplicabilă acestora să fie legea română, atât în ceea ce privește condițiile de fond, cât și cele de formă.

 

Locul acceptării Termenilor și Condițiilor este considerat a fi București, România.

 

Noi ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții după cum vom considera necesar. În măsura în care, după efectuarea acestor modificări, nu sunteți de acord cu noile dispoziții, vă rugăm să nu mai accesați și utilizați Website-ul.

 

În cazul în care o clauză din acești Termeni și Condiții nu se pot aplica, din orice motive, clauza respectivă va fi înlocuită cu dispoziția legală relevantă situației pentru care fusese prevăzută clauza și care se apropie cel mai mult de sensul clauzei inaplicabile.

 

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții sunteți de acord ca orice litigii apărute între Dumneavoastră și Noi să fie soluționate de instanțele de judecată din București, România.

 

În cazul unor conflicte de interpretare între versiunile lingvistice ale acestui document, va avea prioritate versiunea în limba română.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Albastru_Pictograme_Construcții_Siglă__4_-removebg-preview.png
Termeni și Condiții
bottom of page