top of page
Nu va fi atât de mult despre noi, ci despre cum vă putem ajuta

Cu ce vă putem ajuta?

Vă putem oferi asistență juridică în domeniile: drept civil și drept societar, constând în furnizarea de opinii legale, redactarea și revizuirea documentelor corporative (Hotărâri AGA, Decizii ale Asociatului Unic în cadrul unui SRL, actualizarea actelor constitutive), redactarea și revizuirea contractelor, îndeplinirea formalităților de înregistrare în fața Registrului Comerțului și a altor autorități.

Vă furnizăm consultanță în domeniul drepturilor de autor și drepturilor conexe acestora, redactarea și revizuirea contractelor privind cesiunea/cedarea drepturilor de autor.

Asigurăm asistență și reprezentare juridică la vânzarea terenurilor agricole din extravilan, în vederea îndeplinirii formalităților privind procedura preempțiunii aplicabilă vânzării acestei categorii de terenuri, prevăzută de Legea 17/2014.

Furnizăm opinii legale și redactăm documentele necesare în vederea îndeplinirii formalităților privind identificarea și înregistrarea beneficiarului real pentru societățile prevăzute de Legea 31/1990 și entitățile fără scop patrimonial (asociații, fundații).

Elaborăm rapoarte de analiză juridică privind achiziționarea imobilelor (terenuri si construcții).

 

Analizăm legalitatea emiterii autorizațiilor de construire și furnizăm opinii juridice privind respectarea conformă a documentațiilor tehnice si a reglementarilor urbanistice (PUG, PUZ, PUD).

 

Redactăm si revizuim contractele de închiriere ale imobilelor având destinația specifică de birouri sau spații comerciale.

 

Asigurăm asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată entităților private fără scop patrimonial (asociații și fundații) în vederea efectuării operațiunilor de constituire și modificare documente statutare.

Despre Cristina

Experiență profesională:

 

Cristina Tudor și-a început parcursul profesional prin colaborarea cu una dintre cele mai mari societăți de avocatură de pe piața națională.

În cadrul societății, a furnizat asistență juridică curentă clienților din portofoliu, printre aceștia numărându-se atât companii recunoscute la nivel național cât și societăți multinaționale recunoscute la nivel global.

În materia dreptului imobiliar, a furnizat consultanță juridică în diverse proiecte ce au avut ca obiect, printre altele:

  • achiziționarea de imobile, terenuri sau construcții

  • analiza actelor administrative în baza cărora s-a făcut vânzarea și cumpărarea de imobile (autorizații de construire, certificate de urbanism etc.), precum și

  • transferul și preluarea contractelor de închiriere având ca obiect spații comerciale sau clădiri de birouri.

Educație: Cristina Tudor a absolvit Facultatea de Drept, din cadrul Universității din București, în 2018, ulterior obținând titlul de Master în Drept.

Începând cu anul 2018 a urmat cursurile Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, absolvind în anul 2020.

 

Principalele Proiecte:

A furnizat asistență juridică și reprezentare în fața Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații („ANCOM”) oferită unuia dintre cei mai mari operatori de telecomunicații de pe piață.

A asigurat asistență juridică în fața Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și Registrului Auto Roman oferită unui dintre operatorii de transport alternativ de pe piață, în vederea obținerii avizelor tehnice și autorizațiilor necesare autorizării activităților de transport alternativ prin intermediul platformelor digitale.

A furnizat opinii legale și a acordat asistență juridică în cadrul achiziției unei societăți române, de către un grup de companii străine, a cărei activitate principală a fost furnizarea și producția de componente auto pentru principalii producători de autovehicule de pe piață.

A asigurat asistență juridică în cadrul proiectelor privind achiziționarea imobilelor (terenuri și construcții) de către o societate prezentă și recunoscută pe piața națională. A furnizat opinii juridice privind istoricul dreptului de proprietate și legalitatea autorizațiilor de construire. A elaborat opinii juridice privind respectarea conformă a documentațiilor tehnice și a reglementarilor urbanistice (PUG, PUZ, PUD).

De asemenea, a asigurat reprezentare juridică în cadrul proiectelor care au avut ca obiect achiziționarea unor clădiri de birouri și alte spații comerciale.

Programați-vă

(+40).766.706.561

Mulțumim!
bottom of page