top of page

Societăți

Societățile sunt persoane juridice constituite prin asocierea mai multor persoane (fizice sau juridice) în vederea îndeplinirii unui scop comun. În limbajul comun, acestea mai sunt cunoscute și sub denumirea de societăți comercialefirme, companii sau, în unele cazuri, corporații.

Societăți

6 dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știi despre Societăți

Vrei să iți faci propria firmă și nu știi care este forma optimă de desfășurare a activității pentru tine?

În cele ce urmează, îți vom prezenta pe scurt principalele caracteristici ale celor mai des întâlnite forme de organizare.

Autorizarea și funcționarea societăților comerciale sunt reglementate de Legea 31/1990. Cele mai des întâlnite în practică sunt societățile pe acțiuniS.A.” (societăți de capital) și societățile cu răspundere limitatăS.R.L.” (societățile de persoane).

Fiecare dintre aceste două categorii se diferențiază prin reguli diferite de funcționare și autorizare.

 

1. În timp ce în cazul societăților pe acțiuni, este impus un capital minim la data constituirii (i.e., 90.000 RON), în ipoteza societăților cu răspundere limitată a fost eliminată condiția capitalului social minim.

2. La data constituirii, societatea pe acțiuni va avea minim 2 acționari, în timp ce societatea cu răspundere limită se poate înființa valabil dintr-o singură persoană, ce va avea calitatea de asociat unic.

3. Acțiunile emise de societățile pe acțiuni se pot vinde liber, pot reprezenta titluri negociabile și pot fi tranzacționate pe piața de capital, în schimb ce părțile sociale emise de societățile cu răspundere limitată nu pot fi reprezentate sub nicio formă de titluri negociabile.

4.  Pentru societățile pe acțiuni nu este impus un număr maxim al acționarilor care compun societatea în timp ce, în cazul societăților cu răspundere limitată, numărul asociaților este limitat la 50.

5. În ceea ce privește înmatricularea societăților, documentele care trebuie depuse la registrul comerțului sunt, în principiu, asemănătoare în cazul ambelor tipuri de societăți.

6. În materie de conducere a activității curente si de reprezentare a societății în relațiile cu terții, societatea pe acțiuni poate fi administrată de un consiliu de administrație sau de un singur administrator, care preia atribuțiile acestuia.

Adoptarea deciziilor de către Adunarea Generală trebuie să parcurgă anumite formalități în cadrul societăților pe acțiuni (publicarea convocării în Monitorul Oficial), în timp ce în cazul societăților cu răspundere limitată procedura este mai facilă.

De ce aveți nevoie de noi?
(6 motive)

1. Vă asigurăm asistență juridică necesară în vederea autorizării activității desfășurate, inclusiv furnizarea de opinii juridice privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare.

2. Asigurăm reprezentare juridică pentru realizarea oricărei operațiuni corporative, de la elaborarea documentelor necesare  înregistrării la registrul comerțului, la orice operațiune ulterioară care survine în derularea activității.

3. Asistența juridică furnizată vă poate fi de folos inclusiv pentru alegerea unei forme optime de desfășurare a activității și poate consta în redactarea documentelor necesare înființării acesteia.

4. Nu este necesar să vă prezentați în fața registrului comerțului. De acest aspect ne vom ocupa noi.

5. Vom reduce timpul necesar deplasărilor voastre, colaborarea desfășurându-se preponderent online.

6. Totodată, oferim consultanță juridică privind operațiunile care trebuie înregistrate la registrul comerțului, precum:

 • modificarea denumire societate, schimbare formă juridică;

 • schimbare sediu social;

 • modificare obiect de activitate societate;

 • actualizare obiect de activitate societate sau adăugare de noi coduri CAEN;

 • autorizare coduri CAEN și activități desfășurate;

 • majorare sau reducere capital social societăți pe acțiuni sau cu răspundere limitată;

 • vânzare sau transmitere părți sociale între asociați sau către alte persoane;

 • prelungire mandat de administrator sau de membru în organele de administrare;

 • schimbare administrator sau membru în organele de administrare;

 • înființare sau desființare sediu secundar sau punct de lucru;

 • depunere act constitutiv actualizat societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată;

 • modificare date de identificare asociați;

 • excludere sau retragere asociat din societate cu răspundere limitată;

 • fuziune sau divizare societate;

 • mențiune privind transmiterea de acțiuni;

 • prelungire valabilitate sediu social, prelungire valabilitate sediu secundar;

 • depunere declarație beneficiar real.

bottom of page