top of page
  • cristinatudor1995

Ce trebuie să știi înainte să semnezi un contract comercial

Actualizată în: 24 ian.

Necunoașterea acestor informații vă poate afecta în mod grav activitatea.


Principalele clauze cărora trebuie să le acorzi o atenție deosebită. Știi ce semnezi?


În afaceri, contractele sunt principalele instrumente prin care stabiliți legături cu partenerii comerciali. Încheierea contractelor asigură, în principiu, protecție intereselor ambelor părți semnatare ale acestuia.


Totodată, încetarea și executarea contractului comercial este necesar să opereze conform cu prevederile legale. Prin urmare, trebuie acordată o atenție deosebită acestor clauze.


Mai mult, obligațiile ambelor părți trebuie stabilite în mod clar în cadrul contractului comercial, într-un limbaj accesibil care să permită identificarea reală a raportului dintre acestea.


Altfel spus, serviciile care trebuie prestate sau bunurile care trebuie livrate trebuie prevăzute în mod expres în cuprinsul contractului comercial. În același timp, trebuie stabilită cu exactitate modalitatea și termenele de efectuare a plății.


Reglementarea acestor aspecte esențiale vă poate ajuta să evitați problemele ulterioare generate de interpretarea contractului, care pot ajunge să se soluționeze în instanță.


Totodată, în eventualitatea ivirii unui litigiu, contractul comercial va fi principalul document analizat de instanță, astfel că această interpretare poate ajuta sau vă poate face mai mult rău, după caz.


Este esențială analizarea prevederilor contractului și semnarea acestuia doar după ce ați înțeles și sunteți de acord cu toate clauzele. Mai mult, este recomandată evitarea formulărilor care pot crea ulterior confuzie.


Citiți în continuare tot ce trebuie să știi înainte de semnarea unui contract comercial


Cuprins:

  • Încheierea și negocierea contractelor comerciale

  • Executarea contractului comercial. Obligațiile părților

  • Încetarea contractului comercial

  • 5 clauze peste care nu ar trebui să treci așa ușor


Încheierea și negocierea contractelor comerciale


Înainte de încheierea oricărui contract, părțile trebuie să se pună de acord asupra obiectului și condițiilor în care acesta trebuie executat.


În cazul contractelor comerciale, al căror obiect este reprezentat de cele mai multe ori de prestarea diverselor servicii sau de furnizarea de bunuri, este esențial ca aceste elemente să fie stabilite cu claritate.


Spre exemplu, ar trebui stabilite cu exactitate condițiile în care urmează să fie prestate serviciile sau furnizate bunurile, precum și data efectivă la care urmează să fie achitat prețul aferent acestora, dar și cuantumul acestuia.


Astfel de clauze pot suna așa:

Prestatorul se obligă să furnizeze Serviciile (...) începând cu data de (...), de 2 ori pe lună, în zilele stabilite în prealabil cu Beneficiarul.”


„Pentru Serviciile prestate Beneficiarul se obligă achite lunar Prestatorului (...).”


Totodată, în exemplul de mai sus, este necesară definirea noțiunii de Servicii.

„În sensul prezentului Contract, prin Servicii sunt avute în vedere: activități de pregătire profesională etc.”


De ce este esențială stabilirea exactă a acestor condiții în cadrul contractului?


Pentru preîntâmpinarea unor litigii care pot avea rezultate dezastruoase asupra activității pe care o desfășurați. Cu cât este mai lipsit de ambiguitate un contract comercial, cu atât șansa de apariție unor interpretări nefavorabile este mai puțin posibilă.


Altfel spus, vă recomand să clarificați orice aspect care la prima vedere vă ridică un semn de întrebare. În acest fel, puteți preîntâmpina încă de pe acum un litigiu costisitor și îndelungat.


Pentru lămurirea aspectelor neclare din contractele comerciale, dar și pentru revizuirea/modificare acestora puteți apela la un avocat de drept comercial. Contactați-ne prin intermediul adresei de e-mail office@cristinatudor.ro sau la numărul de telefon 0766.706.561 si asigurați-vă că ați înțeles conținutul contractului pe care urmează să îl semnați.


Executarea contractului comercial. Obligațiile părților


Un alt aspect important căruia trebuie să îi acordați o atenție deosebită este reprezentat de precizarea tuturor obligațiilor părților în cadrul contractului.


O enumerarea cât mai clară și precisă a obligațiilor părților vă poate scuti de eventualele neînțelegeri ulterioare care pot apărea cu partenerii comerciali.


Ce puteți face în acest sens?


Stabiliți obligațiile părților dint-o perspectivă temporară (când sau până când acestea trebuie îndeplinite).


Spre exemplu, astfel de clauze ar putea suna așa: „Furnizorul se obligă să presteze serviciile lunar/pâna la data de (...)

sau

Beneficiarul se obligă să achite prețul serviciilor până la data de (...)


De ce sunt importante aceste aspecte?


Întrucât, pentru a putea apela la anumite remedii care pot antrena încetarea contractului (rezilierea, rezoluțiunea, excepția de neexecutare) este necesar să stabiliți momentul de la care cealaltă parte nu și-a mai îndeplinit obligațiile contractuale și cât a durat toată această neexecutare.


Încetarea contractului comercial


Principalele motive care atrag încetarea contractului comercial sunt reprezentate de:


(i) rezilierea sau rezoluțiunea la care se adaugă plata de daune interese, care poate apărea atunci când una dintre părți nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în contract (i.e., nu a fost plătit prețul, nu a fost furnizat bunul/prestat serviciul).


Pentru a opera acest mod de încetare a contractului partea îndreptățită trebuie să transmită părții în culpă declarația de rezoluțiune într-un termen, care în situația contractelor comerciale, este, de principiu, de 3 ani.


Părțile pot stabili în mod expres obligațiile a căror neîndeplinire atrag încetarea contractului.


(ii) denunțarea unilaterală a contractului recunoscută uneia dintre părți


În cazul contractelor de prestări servicii, încheiate pe perioadă nedeterminată, fiecare dintre părți își poate exercita dreptul de denunțare a contractului, cu respectarea unui termen de preaviz, chiar dacă acest drept nu a fost prevăzut în contract.


(iii) acordul părților


Părțile pot pune capăt contractului comercial prin încheierea unui act adițional, în cuprinsul căruia vor stabili condițiile în care va opera încetarea acestuia.


5 clauze din contractul comercial peste care nu ar trebui să treci așa ușor


Legea aplicabilă contractului și instanța competentă


Această clauză standard, regăsită în majoritatea contractelor comerciale, nu ridică la prima vedere probleme. Cu toate acestea, trebuie să îi acordați o atenție deosebită, întrucât vă poate genera costuri uriașe ulterior.


Cum vă poate afecta mai exact această clauză?


Spre exemplu, deși urmează să încheiați contractul cu un partener comercial român, pot exista clauze conform cărora:

  • fie contractul este guvernat de legislația altui stat,

  • fie instanța competentă să judece litigiile, ce pot apărea ulterior, nu este o instanță din România, ci instituția competentă din statul de origine al grupului, din care face partenerul comercial.


Prevederile privind medierea și arbitrajul


Aceste clauze vă pot scuti de mult timp, întrucât neînțelegerile care pot apărea ulterior pot fi soluționate nu numai în fața instanței, ci și în cadrul acestor proceduri alternative de soluționare a disputelor (medierea sau arbitrajul), ceea ce, în unele situații, presupune și un cost mai redus.


Dacă nu sunteți de acord cu aceste proceduri de soluționare alternative, trebuie să semnalați acest aspect partenerului comercial, anterior semnării contractului.


Cesiunea contractului și posibilitatea de subcontractare


În măsura în care se prevede posibilitatea de transfer (cesiune) a contractului, este recomandabil ca aceasta să se facă cu notificarea sau acordul vostru, întrucât puteți ajunge în situația de a avea un nou partener comercial, fără să fiți înștiințat, iar calitățile partenerului comercial inițial să reprezinte principalul motiv, în considerarea căruia ați acceptat să încheiați contractului.


Cele de mai sus sunt aplicabile și în ipoteza clauzelor care permit subcontractarea.


Clauzele care stabilesc aplicarea unor penalități și cuantumul acestora


Nu puține sunt situațiile în care în cuprinsul contractelor comerciale se regăsesc penalități uriașe pentru neexecutarea unor obligații sau pentru executarea cu întârziere a acestora.


Aceste clauze trebuie citite cu atenție și negociate, astfel încât să preîntâmpinați aplicarea unor costuri disproporționate.


Clauzele care privesc declinarea de răspundere


Poate printre cele mai importante, clauzele de declinare a răspunderii sunt acelea prin intermediul cărora partenerul comercial stabilește acele situații în care nu îi poate fi atrasă răspunderea contractuală.


Prin urmare, este necesar să acordați o atenție sporită acestor prevederi din contract și să semnalați aspectele cu care nu sunteți de acord partenerului comercial.


Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență cu privire la redactarea și revizuirea contractelor comerciale sau dacă doriți să vă redactăm un model de contract comercial pe care să îl folosiți în relația cu furnizorii și colaboratorii, ne puteți contacta prin intermediul adresei de e-mail: office@cristinatudor.ro sau la numărul de telefon 0766.706.561, precum și folosind formularul de mai jos.댓글


Cere o ofertă

Mulțumim. Vom reveni în scurt timp
bottom of page