top of page
  • Tudor Cristina

Află tot ce trebuie să știi despre înregistrarea unei mărci

Actualizată în: 8 ian. 2023Din cuprinsul prezentului articol veți afla care sunt documentele necesare și tarifele practicate pentru înregistrarea unei mărci la OSIM, care vă oferă protecție pe teritoriul țării.


Totodată, veți afla și care sunt pașii necesari pentru înregistrarea mărcii comunitare („Marca UE”), care vă oferă protecție în toate statele membre ale Uniunii Europene.


Mai mult, puteți afla pentru ce tip de marcă este recomandat să optați, în funcție de specificul activității pe care o desfășurați și care sunt principalele diferențe dintre cele două tipuri de mărci.


Citiți în continuare:

1. Ce este marca înregistrată?

2. Marca înregistrată la OSIM. Condiții. Tarife. Procedură

3. Preț înregistrare marcă. Tarife aplicabile. Taxe OSIM

4. Marca comunitară. Înregistrare marcă

5. Mărci înregistrate la OSIM sau mărci UE? Pentru ce optez?

6. Verificare marcă OSIM. Verificare disponibilitate marcă.


Ce este marca înregistrată?


Marca reprezintă orice semn care poate fi reprezentat grafic, cum ar fi: numele de persoane, desenele, literele, cifrele, elementele figurative, forma produsului sau ambalajul acestuia, culori, sunete, precum și orice combinații între acestea, cu condiția ca:


(i) aceste elemente, care formează marca pentru care ați optat, să fie capabilă să distingă produsele sau serviciile voastre de cele ale unei alte companii și


(ii) să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod clar.


Prin înregistrarea unei mărci la OSIM dobândiți dreptul de a fi recunoscut ca titular al acesteia pe teritoriul României.


Altfel spus, dreptul asupra mărcii este dobândit și protejat prin înregistrarea acesteia la OSIM.


Marca înregistrată la OSIM. Condiții. Tarife. Procedură. Verificare marca OSIM


Pentru înregistrarea denumirii (sloganului) ca marcă trebuie parcurși următorii pași:


(i) În primul rând trebuie completat formularul tipCerere pentru înregistrarea unei mărci pe cale națională - disponibil pe site-ul OSIM, aici.


Formularul este necesar să îl completați în format electronic și îl încărcați pe site-ul OSIM. Totodată, puteți să îl descărcați și îl transmiteți apoi în două exemplare prin poștă sau la adresa de e-mail pusă la dispoziție de OSIM.


(ii) În această etapă este necesar să achitați taxa de depunere și de publicare, care diferă în funcție de specificul mărcii pe care doriți să o înregistrați. Astfel, pentru mărcile color se va percepe un tarif mai mare.


(iii) Ulterior, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea cererii menționată la punctul (i) de mai sus, trebuie achitată taxa pentru examinarea cererii.


Astfel, în termen de 6 luni de la publicarea cererii menționată anterior, OSIM se va pronunța asupra acesteia și după caz:

  • va admite cererea de înregistrare a mărcii, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege

  • va respinge cererea de înregistrare a mărcii, în condițiile prevăzute de articolul 21 din Legea 84/1998.

Contactați-ne prin intermediul adresei de e-mail office@cristinatudor.ro si asigurați-vă că marca pe care urmează să o înregistrați îndeplinește condițiile impuse de lege pentru a nu fi respinsă la înregistrare.


Conform prevederilor legale, taxa pentru depunerea cererii de înregistrare a mărcii la OSIM este în cuantum de aproximativ 49 RON (echivalentul a 10 EURO) și trebuie achitată înainte sau cel mai târziu la data depunerii cererii.


Taxa pentru publicarea cererii de înregistrare diferă în funcție de specificațiile mărcii pe care doriți să o înregistrați, astfel:


(i) pentru mărcile alb negru este în cuantum de 148 RON (echivalentul a 30 EURO), iar

(ii) pentru mărcile color: 495 RON (echivalentul a 100 EURO).


Ulterior depunerii cererii și achitării taxelor prevăzute mai sus, procedura pentru înregistrarea unei mărci la OSIM constă în parcurgerea unui termen de 2 luni de la data publicării cererii.


În acest termen de două luni orice persoană fizică sau juridică poate face observații de respingere a înregistrării mărcii, pentru anumite motive expres prevăzute de lege.


Cu titlu de exemplu, cererea dumneavoastră de înregistrare poate fi refuzată dacă marca pe care urmează să o înregistrați nu are caracter distinctiv – nu distinge activitatea pe care urmează să o desfășurați de alte activități desfășurate deja de alte companii –


Un alt motiv de refuz a înregistrării mărcii este constituit de specificul mărcii de a induce în eroare cu privire la originea geografică, calitatea sau natura produsului, pe care urmează să îl comercializați sau a serviciului pe care urmează să îl furnizați.


Prin urmare, este necesar să efectuați cercetări suplimentare în Registrul Național de Mărci și în registrele publice existente la nivelul UE, pentru a vă asigura ca marca pe care doriți să o înregistrați se distinge de alte mărci deja înregistrate.


Contactați-ne prin intermediul adresei de e-mail office@cristinatudor.ro si asigurați-vă că marca pe care urmează să o înregistrați se distinge de alte mărci înregistrate pentru produse sau servicii similare.


Taxa de examinare a cererii urmează să fie stabilită în funcție de tipul mărcii și de numărul de clase de produse sau servicii pentru care ați optat din Clasificare Internațională a Produselor și Serviciilor (Clasificarea NISA).

Ce reprezintă mai exact această clasificare si de este importantă pentru stabilirea tarifului?


Clasificarea NISA cuprinde toate produsele sau serviciile pentru care puteți opta, grupate în funcție specificul acestora pe clase.

Altfel spus, în funcție de specificul activității pe care urmează să o desfășurați, trebuie să optați pentru una sau mai multe dintre cele 45 de clase disponibile, în funcție de grupa în care se încadrează serviciile pe care urmează să le prestați sau bunurile pe care intenționați să le comercializați.


Clasificarea Internațională a Produselor și Serviciilor (Clasificarea NISA) este disponibilă pe site-ul OSIM, aici.


În măsura în care serviciile sau produsele nu vor fi încadrate corespunzător în una sau mai multe dintre cele 45 de clase disponibile, se va percepe un tarif suplimentar de 148 de RON, pentru încadrarea activității pe care o desfășurați în una dintre aceste clase, de către reprezentanții OSIM.


Astfel, pentru înregistrarea unei clase din Clasificarea NISA, taxele variază între aproximativ 500 si 2.000 de RON, iar pentru adăugarea oricărei clase suplimentare se va percepe un tarif suplimentar de 346 de RON.


Marca comunitară. Înregistrare marcă (Marca UE)


Spre deosebire de marca înregistrată la OSIM care oferă protecție doar pe teritoriul României, marca comunitară oferă protecție în fiecare dintre statele membre UE, actuale și viitoare.


Altfel spus, prin parcurgerea unei singure proceduri vă înregistrați marca în toate statele membre UE.


În plus, prin optarea pentru înregistrarea unei mărci UE, obțineți protecție, printre altele, și în următoarele teritorii: Azore, Ceuta și Melilla, Guadelupa, Guyana Franceză, Insulele Åland, Insulele Canare, Mayotte, Martinica, Madeira, Réunion, Saint-Martin.


Cine poate depune cererea de înregistrare a unei mărci UE?


Orice persoană fizică sau companie poate depune cererea pentru înregistrarea unei mărci UE.


Ce trebuie să conțină cererea pentru înregistrarea unei mărci UE?

Cererea pentru înregistrarea unei mărci UE trebuie să conțină produsele sau serviciile pe care urmează să le furnizați, în funcție de specificul activității dumneavoastră, grupate conform Clasificării de la NISA.


Produsele și serviciile pentru care se solicită protecția mărcii vor trebui identificate cu suficientă claritate și precizie.


Mărci înregistrate la OSIM sau mărci UE ? Pentru ce optez?

Astfel, în funcție de necesitatea activității pe care urmează să o desfășurați puteți opta:


(i) fie pentru înregistrarea unei mărci naționale la OSIM, care vă oferă protecție doar pe teritoriul României,


(ii) fie pentru înregistrarea unei mărci UE, care vă oferă protecție în toate statele membre.


În acest sens, dacă activitatea se va desfășura doar pe teritoriul țării, este suficientă înregistrarea mărcii la OSIM. Totodată, este posibilă înregistrarea unei mărci în mai multe state, fără optați pentru înregistrarea unei mărci UE.


Poate fi folosită marca înainte de înregistrare?

Marca poate fi utilizată înainte de înregistrare, însă prin acest lucru nu se garantează înregistrarea acesteia.

Cum obțin protecție asupra unei mărci în UE?

Protecția asupra mărcii în UE se obține prin înregistrare, și, totodată, cererea de înregistrare a unei mărcii UE îl îndreptățește pe solicitant să formuleze opoziții împotriva cererilor ulterioare de înregistrare a unor mărci identice sau similare cu marca sa, pentru produse sau servicii identice sau similare.


Cât este valabilă o marcă? Valabilitate marca OSIM

Atât înregistrarea unei mărci naționale, cât și a unei mărci UE este valabilă 10 ani și ambele pot reînnoite.


Taxe pentru înregistrarea unei mărci în UE

Pentru înregistrarea unei mărci UE se percepe o taxă de 850 EUR.


Pentru o clasă suplimentară de produse sau servicii trebuie plătită o taxă suplimentară de 50 EUR, iar pentru trei sau mai multe clase va trebui să plătiți 150 EUR/ clasă.


Ce trebuie să conțină cererea de înregistrare a mărcii?

Cerere de înregistrare mărcii UE este necesar să conțină:

  • solicitarea pentru înregistrarea mărcii pentru produsele sau serviciile pe care le furnizați;

  • datele care permit identificarea solicitantului;

  • o listă cu produsele sau serviciile pentru care se cere înregistrarea;

  • o reprezentare a mărcii.

Verificarea disponibilității mărcii

Pentru a reduce la minimum posibilele conflicte și a vă asigura că nu mai este înregistrată o marca identică sau similară, pentru produse sau servicii similare, este necesar să vă asigurați de acest lucru prin intermediul mecanismelor de verificare publice puse la dispoziție de instituțiile UE.


Contactați-ne prin intermediul adresei de e-mail office@cristinatudor.ro pentru a obține mai multe detalii despre înregistrarea unei mărci UE și, totodată, pentru a vă asigura ca marca pe care doriți să o înregistrați se distinge de alte mărci înregistrate pentru produse sau servicii similare.

Comments


Cere o ofertă

Mulțumim. Vom reveni în scurt timp
bottom of page