top of page
 • Tudor Cristina

Am nevoie de autorizație de construire pentru...?

Actualizată în: 27 feb. 2022

Lucrările care pot fi execuate fără autorizație de construire sunt, în principiu, cele care:

 • nu modifică structura de rezistență sau

 • aspectul arhitectural al construcțiilor.

De la regula detaliată mai sus există, de principiu, o excepție în ipoteza lucrărilor care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege.

Contactați-ne acum prin intermediul adresei de e-mail office@cristinatudor.ro și aflați care sunt lucrările pentru care nu este necesară obținerea autorizației de construire.


Când nu am nevoie de autorizație de construire?


Nu este nevoie de obținerea autorizației de construire pentru:


1. lucrări de reparații la împrejmuiri (garduri), când nu se modifică forma și materialele care stau la baza lor;


2. lucrări de reparații la acoperișuri și terase, când nu se schimbă forma inițială;


3. înlocuirile de tâmplărie interioară, precum și reparațiile la acestea;


4. în anumite condiții, înlocuirea de tâmplărie exterioară, precum și reparațiile la acestea;


5. înlocuirea sobelor și a coșurilor de fum, precum și reparații la acestea;


6. finisaje interioare (tencuieli, zugrăveli etc.) și pardoseli interioare;


7. finisaje exterioare (tencuieli, zugrăveli, placaje etc.), dacă nu se aduc modificări culorilor clădirilor și elementelor de fațadă;


8. înlocuirea instalațiilor interioare sau reparații la acestea;


9. reparații la branșamentele și racordurile exterioare, eferente construcțiilor;


10. montarea echipamentelor și sistemelor locale de încălzire a apei calde menajere;


11. montarea aparatelor de climatizare individuale sau de contorizare a consumului de utilități;


12. reparații curente și lucrări de întreținere periodică la infrastructura de transport;


13. compartimentări care nu afectează structura de rezistență, demontabile, realizate din materiale ușoare;


14. în anumite condiții, schimbarea destinației imobilelor;


15. introducerea rețelelor de comunicații electronice în infrastructurile fizice subterane și interioare;


16. implementarea anumitor măsuri necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor;


17. împădurirea terenurilor degradate și plantarea perdelelor forestiere de protecție;


18. construcții funerare, cu avizul administrației cimitirului;


19. amplasarea de elemente demontabile ușoare, pentru acoperirea terenurilor de sport, inclusiv în situația în care acestea sunt destinate desfășurării evenimentelor culturale.


Pentru organizarea acestor evenimente culturale este necesară obținerea avizului de amplasare.


20. În egală măsură, pot fi realizate fără autorizație de construire lucrările de reparații și înlocuiri, care nu modifică calitatea și forma elementelor de fațadă privind:

 • trotuarele, zidurile de sprijin și scările de acces;

 • terasele exterioare;

 • reabilitarea energetică a anvelopei și, în anumite condiții, a acoperișului, pentru clădirile de locuit cu cel mult 3 niveluri.


Pot efectua lucrări de reparații la monumentele istorice? Am nevoie de autorizație de construire?


Cu privire la construcțiile situate în zonele de protecție a monumentelor istorice care:

 • nu sunt monumentele istorice clasate;

 • nu sunt monumente istorice în curs de clasare sau

 • dacă acestea nu au o valoare arhitecturală sau istorică,

se pot executa fără autorizație următoarele categorii de lucrări care nu modifică structura de rezistență sau aspectul arhitectural:

1. anumite lucrări de întreținere/reparații care nu afectează volumul, forma și decorația fațadelor clădirilor existente și care nu reprezintă extinderi, demolări sau modificări structurale;


2. lucrări de reparații interioare la: tencuieli, zugrăveli, placaje precum și, în anumite condiții, înlocuiri de tâmplărie interioară;


3. reparații și înlocuiri la pardoseli;


4. înlocuiri sau reparații la instalațiile interioare;


5. în anumite condiții, lucrările privind înlocuirea și repararea sobelor și coșurilor de fum;


6. reparații la împrejmuiri, acoperișuri, trotuare, scări de acces și ziduri de sprijin, cu respectarea unor condiții suplimentare;


7. compartimentări care nu afectează structura de rezistență, demontabile, realizate din materiale ușoare;


8. în anumite condiții, schimbarea destinației imobilelor;


9. implementarea anumitor măsuri necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor.


Aceste lucrări se pot executa numai după ce în prealabil au fost notificate:

 • autoritatea publică centrală (respectiv direcțiile din subordinea acesteia) și

 • direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniu național.

Ulterior notificării, direcțiile județene pentru cultură vor emite un acord scris în care vor fi menționate:

 • condițiile și termenele de executare ale lucrărilor, sau

 • impunerea obținerii autorizației de construire, dacă lucrările nu se încadrează în prevederile de mai sus.

Acordul prevăzut mai sus se va emite în termen de 30 de zile de la data înregistrării notificării.

Dacă se va depăși termenul de 30 de zile se va considera că lucrările beneficiază de acord tacit.


Dacă aveți nevoie de consultanță juridică cu privire la cele de mai sus, contactați-ne acum prin intermediul adresei de e-mail: office@cristinatudor.ro


Ce lucrări mai pot face fără autorizație de construire?


 1. În cazul construcțiilor cu destinația de unități sanitare sau unități de învățământ care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecție sau în zone construite protejate, se pot executa fără autorizație:

 • lucrări care nu modifică structura de rezistență sau aspectul arhitectural privind finisajele interioare și exterioare;

 • înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare, precum și reparații la aceasta, dacă se păstrează forma și caracteristicile acesteia;

 • reparații privind acoperișurile, atunci când nu se modifică forma și materialele care au stat la baza lor;

 • înlocuirea pardoselilor și a instalațiilor interioare și reparații la acestea.


2. Cu titlu de exemplu, se mai pot executa fără autorizație de construire:

 • așezarea tonetelor și pupitrelor, destinate comercializării florilor, cărților, presei care:

(i) sunt amplasate direct pe sol,

(ii) fără fundații sau platforme,

(iii) au o suprafață de maximum 12 mp,

(iv) în baza avizului de amplasare și

(v) care nu determină blocarea traficului pietonal

(vi) pentru care nu sunt necesare racorduri sau branșamente la utilități, cu excepția energiei electrice.

 • lucrări de reparații la rețelele de comunicații electronice, în cazul în care nu trebuie efectuate și lucrări asupra infrastructurilor fizice de susținere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicațiilor electronice și/sau de operatorii de rețea.Dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la cele prevăzute în cuprinsul prezentului articol, le puteți adresa prin intermediul formularului de mai jos.


Totodată, dacă doriți asistență juridică cu privire la lucrările care pot fi executate fără autorizație de construire, ne puteți contacta prin intermediul adresei de e-mail: office@cristinatudor.ro

Comments


Cere o ofertă

Mulțumim. Vom reveni în scurt timp
bottom of page