top of page
  • Cristina Tudor

Actualizarea codurilor CAEN din 2025: Ce Schimbări Aduce Noua Clasificare pentru Afacerile din România. A treia revizuire CAENÎncepând din 2025, activitățile economice din România vor opera sub noile reguli stabilite de a treia revizuire a Clasificării activităților din economia națională (CAEN).


Această actualizare semnificativă aduce cu sine un val de schimbări care vor influența numeroase companii, indiferent de mărimea și domeniul lor de activitate. Pentru a face față cu succes acestor modificări, vor fi necesare să fie analizate noile condiții de autorizare, și, după caz, actualizarea actelor constitutive ale companiilor.


 

Ce este un cod CAEN și De ce este Important?

Clasificarea CAEN este esențială pentru identificarea și codificarea activităților economice desfășurate de companii.


Aceste coduri CAEN, universal recunoscute în economia națională, sunt utilizate de la înregistrarea și autorizarea firmelor la Registrul Comerțului pentru comprimarea activităților ce urmează a fi desfășurate de noile firme, până la efectuarea de raportări financiare pe domenii de activitate.


Actualizările periodice ale codurilor CAEN reflectă evoluția suferită de economie de-a lungul timpului și, totodată, acestea își propun să asigure alinierea activităților economice cu cerințele impuse de standardele internaționale.


Mai mult, aceste coduri CAEN au importanță și la nivel administrativ. Astfel, în funcție de codurile CAEN declarate ca fiind desfășurate de o societate:


  • pot exista implicații de natură fiscală (prin încadrarea sau nu în anumite regimuri de impozitare sau beneficierea de anumite stimulente fiscale/ajutoare de stat);


  • pot fi necesare autorizații (cum ar fi obținerea unor autorizații/avize de mediu) sau licențe suplimentare pentru desfășurarea activității (cum ar fi pentru desfășurarea activităților din domeniul contabilității) sau nu se pot desfășura anumite activități concomitent.


Schimbări Preconizate prin Revizuirea codurilor CAEN în 2025


A treia revizuire a CAEN vizează adaptarea clasificării la noile realități economice și tehnologice, impuse atât de standardele internaționale cât și de realitatea economică cu care ne confruntăm.


De exemplu, domenii precum tehnologia informației, comerțul online și energiile regenerabile ar putea vedea modificări semnificative în clasificarea lor, pentru a reflecta mai bine activitățile specifice și inovațiile din aceste sectoare. În plus, anumite coduri ar putea fi eliminate sau consolidate, afectând structura actuală a actelor constitutive.


Impactul asupra Companiilor


Companiile vor fi nevoite să își revizuiască actele constitutive pentru a se conforma noilor coduri CAEN. Aceasta nu este o sarcină simplă, deoarece implică o analiză detaliată a activităților desfășurate și alinierea acestora cu noua codificare. În unele cazuri, ar putea fi necesară și o reevaluare a strategiei de afaceri pentru a se adapta la noile modificări prevăzute.


Contactați-ne acum prin intermediul adresei de e-mail office@cristinatudor.ro pentru a vă asigura că actul constitutiv al societății dvs. este conform noii clasificări a activităților din economia națională.


Pași de Urmat pentru Companii


  1. Verificarea preliminară: Vă putem ajuta cu efectuarea unei verificări prealabile a obiectului de activitate al societății, pentru a identifica activitățile economice desfășurate de companie și codurile CAEN actuale asociate acestora, în vigoare începând cu 2025.

  2. Oferirea de consultanță: În măsura în care în urma efectuării analizei menționate anterior se constată că activitățile pe care le desfășoară societatea dvs. nu sunt conforme cu noua Revizuirea CAEN, vă putem oferi consultanță în vederea identificării noilor coduri CAEN aplicabile activității desfășurate de societatea dvs.

  3. Actualizarea Actelor Constitutive: Ulterior, vă oferim asistență în vederea pregătirii actele constitutive pentru a reflecta noile coduri CAEN, conform noii clasificări, precum și în vederea depunerii și înregistrării noilor acte constitutive la Registrul Comerțului, conform cerințelor legale.

  4. Informarea Partenerilor contractuali și autorităților publice: Comunicați modificările relevante partenerilor de afaceri și clienților pentru a asigura transparența și continuitatea operațiunilor. Totodată, acolo unde este cazul, va fi necesară notificarea autorității care a emis autorizația de funcționare pentru compania dumneavoastră, pentru a evita aplicarea de amenzi din partea acesteia sau chiar de sancțiuni penale, pentru desfășurarea unei activități fără autorizațiile prevăzute de lege.

Cum Vă Putem Ajuta?


Contactați-ne acum prin intermediul adresei de e-mail office@cristinatudor.ro, pentru a vă sprijini în procesul de adaptare la noua clasificare a codurilor CAEN, ce urmează a fi aplicabilă începând cu anul următor, asigurându-vă astfel continuitatea și succesul afacerii dumneavoastră.


Echipa noastră vă poate asista cu:


  • Verificarea preliminară a activităților economice desfășurate și identificarea noilor coduri CAEN corespunzătoare;

  • Redactarea și actualizarea actelor constitutive pentru a se conforma noilor reglementări, precum și înregistrarea acestora la Registrul Comerțului;

  • Consultanță juridică pentru a naviga cu succes toate etapele procesului de actualizare.


Dacă aveți orice întrebări suplimentare sau aveți nevoie de consultanță juridică cu privire la cele menționate anterior, ne puteți contacta prin intermediul adresei de e-mail: office@cristinatudor.ro sau la numărul de telefon 0766.706.561.

Comments


Cere o ofertă

Mulțumim. Vom reveni în scurt timp
bottom of page