top of page
 • Tudor Cristina

Tot ce trebuie să știi despre Termeni și Condiții

Actualizată în: 16 sept. 2023

Termeni și Condiții pentru site-ul sau magazinul tău online


Termeni și Condiții pentru site-ul sau magazinul tău online


Aflați care sunt principalele informații pe care trebuie să le puneți la dispoziție prin intermediul Termenilor și Condițiilor, dar și cum să vă protejați interesele prin intermediul acestora.


Redactarea Termenilor și Condițiilor fără punerea la dispoziție a acestor categorii de informații poate atrage sancțiuni de până la 50.000 lei.


Astfel, dacă dețineți un site prin intermediul căruia urmează să fie vândute anumite produse sau servicii sau care pur și simplu oferă mai multe informații despre activitatea pe care o desfășurați, trebuie să acordați o atenție deosebită Termenilor și Condițiilor, întrucât prin intermediul acestora sunt reglementate toate interacțiunile dintre magazinul online și clienți acestuia.


În plus, Termenii și Condițiile unui site, prin intermediul căruia urmează să fie vândute anumite bunuri, sunt esențiali pentru a vă asigura că magazinul online operează într-un cadru legal, astfel încât să poată fi evitate eventualele sancțiuni sau amenzi aplicate de ANPC, pentru nerespectarea anumitor obligații.


Mai mult, prin intermediul Termenilor și Condițiilor vă puteți proteja de eventualele abuzuri apărute din partea clienților sau din partea celor care vând produse similare pe piață.


Totodată, în eventualitatea ivirii unui conflict, ce poate antrena o acțiune în instanță, clauzele din cuprinsul Termenilor și Condițiilor pot avea un rol foarte important.


Din cuprinsul prezentului articol veți afla și riscurile la care vă expuneți în cazul neîndeplinirii obligațiilor legale impuse prin actele normative în materia comerțului electronic, dar și ce ar trebui să aveți în vedere, în plus, la redactarea Termenilor și Condițiilor.


Citiți în continuare care sunt informațiile esențiale pe care trebuie să le conțină în mod obligatoriu Termenii și Condițiile unui magazin online.


Cuprins:

1. Elemente obligatorii pentru Termenii și Condițiile unui site prin intermediul căruia urmează să fie vândute bunuri sau servicii. Vânzarea online


2. Elemente obligatorii pentru Termenii și Condițiile unui site de prezentare


3. Sancțiuni aplicabile și ce puteți face pentru evitarea acestora


4. Modelul de Termeni și Condiții pentru magazinul online și de ce nu este recomandată copierea Termenilor și Condițiilor


5. Prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Ce trebuie să conțină Termenii și Condițiile unui site prin intermediul căruia urmează să fie vândute bunuri sau servicii?


Cu titlu preliminar, menționăm că în măsura în care bunurile sau serviciile vor fi vândute către persoane fizice, care nu cumpără produsele prezentate pe site în scop comercial, ci pentru uz personal, acestea au calitatea de „consumatori”, iar societatea care vinde produsele online care calitatea de „profesionist”.


Astfel că, înainte de vânzarea online a oricărui bun sau serviciu sunteți obligați să vă asigurați că următoarele informații se regăsesc, într-un mod clar și ușor de înțeles, în Termenii și Condiții:


 • Principalele caracteristici ale bunurilor sau serviciilor pe care le vindeți online

Cel mai important aspect pe care trebuie să îl conțină Termenii și Condițiile unui site, prin intermediul căruia se vând bunuri, este dat de descrierea produselor sau serviciilor oferite.


Aceasta ar trebui să se regăsească într-un mod clar și concis în conținutul Termenilor, astfel încât cumpărătorii să poată înțelege exact ce achiziționează.


 • Datele de identificare și de contact ale societății care vinde online produse sau servicii

De principiu, aici se regăsesc: denumirea societății, adresa sediului social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și de identificare fiscală, precum și numărul de telefon și adresa de e-mail.


 • Adresa unde este desfășurată efectiv activitatea, dacă aceasta este diferită de sediul companiei

Această informație este necesară pentru a permite consumatorului să transmită eventualele reclamații.


 • Prețul produselor sau modalitatea de calcul a acestuia, împreună cu taxele de livrare

Prețul afișat al bunurilor și serviciilor va include toate taxele și va însoțit după caz, de costurile suplimentare de transport, livrare, taxe poștale sau alte asemenea.

 • Dacă este cazul, faptul că prețul a fost personalizat în urma aplicării unor procese tehnice suplimentare

Este avută în vedere situația în care sunt implementați anumiți algoritmi în vederea personalizării prețurilor, în funcție de anumite elemente specifice.


 • Dacă este cazul, costul încheierii contractului de vânzare telefonic sau online

Cu titlu de exemplu, este obligatorie prezentarea tarifelor telefonice aplicabile în cazul achizițiilor prin aceste mijloace de comunicare la distanță.


 • Modalitățile de plată și de livrare

Este necesar să detaliați în cuprinsul Termenilor și Condițiilor modalitățile de plată acceptate (plata ramburs și cu card bancar), precum și condițiile în care urmează să se efectueze livrarea.


 • Timpul de livrare a bunurilor achiziționate online


 • Timpul de prestare a serviciilor contractate prin intermediul site-ului


 • Informații privind dreptul de retur

Este necesar să prezentați în cuprinsul Termenilor și Condițiilor condițiile, termenele și procedura de retur a produselor achiziționate.


Procedura de retur, de principiu, se regăsește detaliată în cadrul unui document separat, prezentat distinct pe site – Politica de retur -.


Un aspect important de menționat aici este că prevederile legale obligă la acordarea unui drept de retur doar consumatorilor care au achiziționat bunuri/servicii online, însă puteți opta pentru acordarea acestui drept și societăților (profesioniștilor).


Termenul în care poate fi exercitat dreptul de retur este de 14 zile de la primirea bunurilor. Cu toate acestea, puteți opta pentru acordarea unui termen de returnare a produselor mai mare.


Nu se poate acorda un termen de returnare a produselor mai mic de 14 zile!


Totodată, un aspect esențial în legătură cu returnarea produselor este reprezentat de faptul că aceasta nu trebuie justificată de consumator. Altfel spus, consumatorul se va putea răzgândi oricând în acest termen, alegând să returneze produsele chiar dacă acestea nu prezintă defecte și chiar dacă acesta nu are un motiv întemeiat să procedeze în acest fel.


 • Dacă este cazul, informația potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării bunurilor


 • Costul aferent returnării produselor


 • O mențiune conform căreia consumatorul este obligat să plătească costuri rezonabile cu privire la diminuarea valorii bunurilor comandate, dacă returnează produsele


 • Situațiile în care nu este acordat dreptul de retur, precum și circunstanțele în care acest drept se pierde

Nu pot fi returnate anumite categorii de produse, expres prevăzute de lege. Printre acestea se numără: bunurile care se deteriorează rapid sau cele al căror termen de valabilitate este scurt. De asemenea nu pot fi returnate nici produsele sigilate, din motive de igienă.


 • O mențiune referitoare la acordarea garanției de conformitate

Garanția de conformitate se acordă în mod obligatoriu consumatorilor care au achiziționat bunuri mobile sau bunuri cu elemente digitale.


În această situație, vânzătorului îi revine obligația de a vinde bunuri online, conform specificațiilor prezentate pe site.


 • Dacă este cazul, condițiile de asistență acordate consumatorului după vânzare, serviciile prestate după vânzare și garanțiile comerciale

Este necesar să detaliați în cuprinsul Termenilor și Condițiilor și eventualele servicii de întreținere/reparare a produselor, precum și garanțiile suplimentare acordate.


 • Dacă este cazul, existența codurilor de conduită la care societatea este parte


 • Durata contractului încheiat prin mijloace de comunicare la distanță


 • În cazul contractelor încheiate pe durată nedeterminată sau care urmează să fie prelungite în mod automat, condițiile de încetare a acestora


 • Durata obligațiilor care îi revin consumatorului


 • Dacă este cazul, condițiile aferente avansurilor sau altor garanții financiare care trebuie plătite sau oferite de consumator


 • Modalitatea de funcționare a bunurile ce conțin elemente digitale, precum și compatibilitatea acestora


 • Procedurile de soluționare a reclamațiilor

În plus față de cele stabilite de comercianți, pentru consumatori, se poate apela la procedurile de soluționare alternativă a litigiilor, prin intermediul Platformei SOL.


Totodată, în legătură cu procesul de plasare a unei comenzi, magazinului online îi revin următoarele obligații suplimentare:


(i) etape care trebuie urmate pentru plasarea unei comenzi și confirmarea acesteia;


(ii) dacă, după efectuarea unei comenzi, Termenii și Condițiile urmează să fie stocați și accesibili consumatorului;


(iii) dacă se asigură de către magazinul online mijloacele necesare pentru identificare și corectarea erorilor apărute cu ocazia introducerii datelor;


(iv) limba în care se încheie contractul la distanță;


(v) codurile de conduită la care magazinul a aderat.


Sancțiuni prevăzute de lege în cazul neîndeplinirii obligațiilor de informare prevăzute mai sus

În măsura în care nu vă conformați obligației de furnizare a informațiilor prevăzute mai sus, respectiv dacă acestea nu se regăsesc în Termeni și Condiții riscați aplicarea unei dintre următoarele sancțiuni:


 1. Dacă nu sunt prezentate informații cu privire la costurile suplimentare de livrare și transport sau alte asemenea ori cu privire la modalitatea de stabilire a acestora, clienții nu sunt obligați să le achite.

 2. De asemenea, dacă nu sunt prezentate costurile care trebuie suportate de clienți cu ocazia returnării produselor comandate, aceștia pot sa fie obligați la plata lor.

 3. Totodată, dacă nu sunt prezentate informații cu privire la dreptul de retur și procedura de exercitare a acestui, atunci perioada în care clienții pot apela la returnarea produselor se prelungește cu 12 luni.

Ce înseamnă mai exact acest lucru?


Clienții vor putea să returneze produsele comandate sau să solicite restituirea prețului achitat într-o perioadă de aproximativ 12 luni, față de perioada normală de 14 zile.


Totodată, în măsura în care nu sunt puse la dispoziție informațiile prevăzute mai sus riscați aplicarea unei amenzi al cărei cuantum poate varia între 1.000 RON si 5.000 RON.


Contactați-ne prin intermediul adresei de e-mail office@cristinatudor.ro sau la numărul de telefon 0766.706.561 si asigurați-vă că Termenii și Condițiile magazinului online conțin toate informațiile solicitate în mod obligatoriu de către lege.


2. Elemente obligatorii pentru Termenii și Condițiile unui site de prezentare


Cu toate că nu urmează să vindeți anumite bunuri prin intermediul site-ului și doar oferiți mai multe detalii vizitatorilor despre activitatea pe care o desfășurați, tarifele, intervalul orar în care sunteți disponibili și altele asemenea, aveți obligația de a prezenta următoarele informații prin intermediul Termenilor și Condițiilor:


 • Numele/ denumirea;


 • Domiciliul sau sediul;


 • Numerele de telefon, fax, adresa de poștă electronică și orice alte date de contact necesare;


 • Numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului sau alte mijloace similare de identificare;


 • Codul de înregistrare fiscală;


 • Datele de identificare ale autorității competente care a autorizat activitatea, în cazul în care activitatea pe care o desfășurați este supusă unui regim de autorizare (cum este cazul cabinetelor medicale, agenților de plasare a forței de muncă, farmaciilor, spre exemplu);


 • În măsura în care desfășurați o activitate profesională supusă anumitor prevederi legale (expert contabil, consultant fiscal, interpret, psiholog etc.) trebuie să prezentați titlul profesional și statul în care a fost acordat, corpul profesional sau orice alt organism similar din care faceți parte;


 • Tarifele aferente serviciilor oferite;


 • Includerea sau neincluderea în preț a cheltuielilor de livrare, precum și valoarea acestora


Sancțiuni prevăzute de lege în cazul neîndeplinirii obligațiilor de informare prevăzute mai sus


În măsura în care nu sunt puse la dispoziție toate informațiile enumerate mai sus sau dacă informațiile furnizate sunt inexacte, clientul poate să solicite anularea contractului încheiat prin mijloace de comunicare la distanță.


Totodată, conform prevederilor legale neîndeplinirea uneia dintre obligațiile de informare menționate mai sus se poate sancționa cu amenda de la 1.000 lei la 50.000 lei.


Contactați-ne prin intermediul adresei de e-mail office@cristinatudor.ro sau la numărul de telefon 0766.706.561și asigurați-vă că ați inclus în conținutul Termenilor și Condițiilor toate informațiile obligatorii, care pot atrage aplicarea sancțiunilor menționate anterior.


3. Ce puteți să faceți pentru evitarea acestor sancțiuni?


În primul rând, vă recomandăm să apelați la un specialist pentru redactarea Termenilor și Condițiilor sau să acordați o atenție deosebită conținutului acestora, întrucât sancțiunile pot fi aplicate chiar și în situațiile în care informațiile puse la dispoziție nu sunt complete sau nu sunt exacte.


Totodată, este necesar să adaptați Termenii și Condițiile magazinului vostru și, în plus, să aveți în vedere că aceștia reprezintă actul juridic (contractul) care reglementează raporturile dintre magazin și cumpărătorii sau vizitatorii site-ului.


Prin urmare, la redactarea Termenilor și Condițiilor trebuie acordată o atenție deosebită fiecărei secțiuni din cuprinsul prezentului articol.


În plus, este necesar să vă asigurați că nu este omisă nicio informație care ar trebui prezentată în mod obligatoriu conform dispozițiilor legale, precum și că aceasta este corectă.


Scrieți-ne la adresa de e-mail office@cristinatudor.ro și vă putem oferi ajutor la redactarea Termenilor și Condițiilor.4 Modelul de Termeni și Condiții pentru magazinul online și de ce nu este recomandată copierea Termenilor și Condițiilor


Nu recomandăm să folosiți modelul de Termeni și Condiții furnizat de specialiștii care v-au realizat platforma, întrucât aceste modele de documente au un caracter general și nu sunt adaptate activității voastre, pe care o desfășurați prin intermediul magazinului online.


În plus, este posibil ca acestea să nu conțină toate informațiile necesare conformării cu obligațiile legale.


Totodată, nici copierea Termenilor și Condițiilor altor site-uri nu reprezintă o alternativă și nu este recomandată întrucât există riscul încălcării unor drepturi de autor, fapt ce poate atrage aplicarea unor sancțiuni, care pot fi, în unele situații, de natură penală.


Mai mult, Termenii și Condițiile regăsite pe alte site-uri conțin informații care nu pot fi aplicabile magazinului vostru online, fapt ce poate atrage aplicarea unor sancțiuni, întrucât aceste informații pot fi clasificate ca „informații inexacte”.


5. Prelucrarea datelor cu caracter personal


Având în vedere că, prin intermediul site-urilor este permisă crearea „conturilor de utilizatori”, dar și faptul că pentru procesarea unei comenzi este necesară completarea prealabilă a unui formular cu datele de identificare și adresa de livrarea a consumatorilor, fapt ce generează implicit prelucrarea datelor furnizate,


va fi necesar să solicitați acordul prealabil al consumatorilor și să îl informați, printre altele, cu privire la drepturile acestuia, scopurile și temeiurile în baza cărora operează prelucrarea de date.


Cel mai adesea, această notă de informare îmbracă forma unei „Politici de Confidențialitate”.


Mai multe despre prelucrarea datelor cu caracter personal și obligațiile care vă revin în această materie puteți afla aici.


Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență cu privire la redactarea Termenilor și Condițiilor sau a Politicilor GDPR, ne puteți contacta prin intermediul adresei de e-mail: office@cristinatudor.ro sau la numărul de telefon 0766.706.561, precum și folosind formularul de mai jos.コメント


Cere o ofertă

Mulțumim. Vom reveni în scurt timp
bottom of page